Welcome Citizen!

บันทึกตอนนี้เลย แล้วซื้อทีหลัง เราจะแจ้งคุณถ้าราคาลด

Welcome Citizen!

Setup your account or continue reading!

Settings

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ ProductNation

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ (“ข้อกำหนด”) ควบคุมการใช้ ProductNation.co (“เว็บไซต์”) โปรดอ่านข้อกำหนดเหล่านี้และตรวจสอบว่าคุณได้เข้าใจแล้ว หากคุณไม่ยินยอมตามข้อกำหนดเหล่านี้ โปรดยุติการใช้งานเว็บไซต์ทันที

 

คำจำกัดความ

“Involve Media" SDN BHD, บริษัทที่จดทะเบียนในประเทศมาเลเซีย มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 18-01 & 18-03, ชั้น 18 Menara MBMR, Jalan Syed Putra, Mid Valley City, 58000 Kuala Lumpur

 

“เข้าสู่ระบบ” หมายถึงวิธีการลงทะเบียนใด ๆ ที่ยอมรับโดย ProductNation.co ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์ได้ตามที่กำหนดไว้สำหรับผู้ใช้เหล่านั้น;

 

“ผู้ใช้” หมายถึง บุคคลใดก็ตามที่เข้าชมหรือใช้งานเว็บไซต์;

 

ProductNation.co

2.1 เว็บไซต์นี้เป็นกรรมสิทธิ์และดูแลโดย Involve Media SDN BHD ข้อมูลทั้งหมดที่ให้ไว้บนเว็บไซต์นี้จัดการโดย Involve Media SDN BHD

 

2.2 คุณสามารถติดต่อ InvolveAsia ได้โดยการเขียนจดหมายถึงสำนักงานของเราที่ 15-3A, Menara MBMR, Jln Syed Putra 58000, Kuala Lumpur หรือผ่านหน้าติดต่อของเรา

 

การใช้งานเว็บไซต์

3.1 โดยการเยี่ยมชมเว็บไซต์ คุณรับรองว่าคุณมีสิทธิ์ อำนาจ และความสามารถที่จะเข้าทำและยอมรับผูกพันตามข้อกำหนดเหล่านี้ และคุณยินยอมที่จะผูกพันตามข้อกำหนดเหล่านี้ทันที

 

3.2 ในกรณีที่ Involve Media เห็นว่าคุณใช้เว็บไซต์อย่างผิดกฎหมายและ/หรือไม่ได้รับอนุญาต และ/หรือการใช้เว็บไซต์ของคุณละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ Involve Media ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการใด ๆ ที่เห็นสมควร รวมถึงการยกเลิกการใช้เว็บไซต์ของคุณโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่มีการใช้งานที่ผิดกฎหมาย อาจดำเนินการทางกฎหมาย

 

3.3 Involve Media อาจระงับการให้บริการเว็บไซต์ได้ทุกเมื่อและด้วยเหตุผลใดก็ได้ แต่ไม่ได้จำกัดในเรื่องการซ่อมบำรุงที่วางแผนไว้หรือการอัพเกรด และจะไม่รับผิดชอบในกรณีดังกล่าว

 

3.4 Involve Media มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์หรือยกเลิกส่วนใดส่วนหนึ่งหรือฟีเจอร์ใด ๆ ของเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า

 

3.5 ข้อกำหนดเหล่านี้ควบคุมการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้ที่ไม่ได้ลงทะเบียน ผู้ใช้ดังกล่าวไม่สามารถใช้เว็บไซต์หรือส่วนใดส่วนหนึ่งในกิจการเชิงพาณิชย์ได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้หรือภายใต้ข้อกำหนดอื่นที่ตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรโดย Involve Media

 

การลงทะเบียนผู้ใช้และการส่งของผู้ใช้

4.1 ในการสมัครรับจดหมายข่าวของเว็บไซต์ คุณจำเป็นต้องลงทะเบียนที่อยู่อีเมลของคุณ

 

4.2 คุณสามารถสมัครรับจดหมายข่าวของเราได้โดยการส่งที่อยู่อีเมลของคุณผ่านช่องทางการลงทะเบียนใด ๆ ที่มีอยู่ทั่วทั้งเว็บไซต์ หรือผ่านหน้าลงทะเบียนผู้ใช้ของเรา ด้วยการให้ที่อยู่อีเมลของคุณ คุณยอมรับที่จะรับอีเมลจดหมายข่าวจาก ProductNation.co อย่างสม่ำเสมอ

 

4.3 คุณสามารถยกเลิกรับจดหมายข่าวของเราได้โดยคลิกที่ลิงก์ ‘ยกเลิกการติดตาม’ ที่มีอยู่ในจดหมายข่าวแต่ละฉบับ นอกจากนี้ ผู้รับยังสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวหรือจัดการการสมัครรับจดหมายข่าวได้โดยอัปเดตข้อมูลในโปรไฟล์ผู้ใช้ของตนเอง

 

4.4 ไม่ว่าคุณจะลงทะเบียนรายละเอียดของคุณกับ ProductNation.co หรือไม่ก็ตาม ผู้ใช้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนผู้ใช้ด้วยตัวเอง สามารถติดต่อ ProductNation.co ที่ 15-3A, Menara MBMR, Jln Syed Putra 58000, Kuala Lumpur InvolveAsia จะตรวจสอบข้อความที่เกี่ยวข้องโดยเร็วที่สุดและจะดำเนินการที่เห็นสมควรหากมีความจำเป็น

 

4.5 โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลของคุณ

 

ระยะเวลาและการสิ้นสุด

5.1 ข้อกำหนดเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้อย่างเต็มที่ขณะที่คุณเป็นผู้ใช้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนของเว็บไซต์

 

5.2 ProductNation.co สามารถยุติข้อกำหนดฉบับนี้กับคุณได้ทุกเมื่อ ไม่ว่าด้วยเหตุผลประการใด และยกเลิกสิทธิ์การเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณ

 

5.3 ในกรณีที่ข้อกำหนดนี้สิ้นสุดลงด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณต้องห้ามใช้เว็บไซต์

 

5.4 ส่วนที่ 4 ถึง 9 ทั้งหมดยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไป แม้ข้อกำหนดนี้จะสิ้นสุดลงด้วยเหตุผลใดก็ตาม และข้อตกลงเหล่านี้ยังคงมีผลผูกพันต่อคุณ

 

ทรัพย์สินทางปัญญาของ ProductNation.co

6.1 นอกเหนือจากลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามและรหัสบัตรกำนัลที่ไม่ผูกขาด Involve Media เป็นเจ้าของหรือมีใบอนุญาตในการใช้สิทธิทั้งหมดต่อเว็บไซต์ ไม่จำกัดทั้งเรื่องลิขสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ในเว็บไซต์ ข้อมูลบางส่วนที่ผลิตขึ้นทั้งหมดหรือบางส่วนภายใต้ใบอนุญาตและอิงจากวัสดุลิขสิทธิ์ของผู้ค้าเหล่านั้น ข้อกำหนดเหล่านี้ไม่ควรถูกตีความเพื่อให้สิทธิในความเป็นเจ้าของเว็บไซต์หรือข้อมูลที่อยู่ในนั้นแก่ผู้ใช้ สิทธิทั้งหมดต่อเว็บไซต์ที่ไม่ได้ให้ไว้แก่ผู้ใช้อย่างชัดเจนได้รับการสงวนไว้โดย Involve Media

 

6.2 คุณไม่มีสิทธิ์โอนย้ายข้อมูล, ผูกขาด, เพิกถอนใบอนุญาต หรือนำเนื้อหาไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเด็ดขาด อนุญาตให้ดูและพิมพ์เนื้อหาของเว็บไซต์สำหรับการใช้งานส่วนตัวของคุณเท่านั้น

 

6.3 คุณถูกห้ามอย่างชัดเจนจาก:

 

6.3.1 การทำซ้ำ คัดลอก แก้ไข ส่ง อัปโหลด หรือผนวกรวมในวัสดุอื่น ๆ ใด ๆ ของเว็บไซต์; และ

 

6.3.2 การลบ แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือใช้เครื่องหมาย/โลโก้ที่จดทะเบียนหรือไม่ได้จดทะเบียนซึ่งเป็นของ Involve Media และทำสิ่งใด ๆ ที่อาจถูกเห็นว่าเป็นการแสวงหาผลประโยชน์อย่างไม่เป็นธรรมจากชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของ Involve Media หรืออาจถูกพิจารณาว่าเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ Involve Media เป็นเจ้าของและ/หรือมีใบอนุญาตในการใช้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Involve Media ก่อน

 

การรับประกันและความรับผิดชอบ

7.1.1 Involve Media ให้ผู้ใช้เข้าถึงเว็บไซต์ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต Involve Media จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสีย การบาดเจ็บ หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมดหรือบางส่วนจากการใช้เว็บไซต์หรือข้อมูลที่ให้ไว้ในนั้นหรือจากความล้มเหลว ความล่าช้า การหยุดชะงัก หรือการให้บริการเว็บไซต์หรือข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ หรือจากความล้มเหลวของ Involve Media ในการปฏิบัติตามข้อผูกพันใด ๆ ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้

 

7.1.2 นอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 7.1.1 รหัสบัตรกำนัลได้รับการจัดเตรียมให้ Involve Media โดยบุคคลที่สามและ Involve Media ไม่รับประกันว่ารหัสนั้นจะถูกต้อง คุณควรตรวจสอบว่ามีการใช้ส่วนลดแล้วก่อนที่จะตัดสินใจซื้อใด ๆ

 

7.2 ไม่ว่าในกรณีใด ๆ Involve Media จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายพิเศษ ความเสียหายโดยอ้อม ความเสียหายจากอุบัติเหตุ หรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้งาน รวมถึงการสูญเสียกำไรและชื่อเสียง กิจการหรือผลประโยชน์ทางธุรกิจ

 

7.3 ข้อมูลที่ให้ไว้บนเว็บไซต์โดย Involve Media มีจุดประสงค์เป็นข้อมูลเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำ ดังนั้นจึงไม่ควรพึ่งพาเพื่อช่วยในการตัดสินใจทำหรือไม่ทำการตัดสินใจใด ๆ หรือเพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติ

 

7.4 ในกรณีที่เว็บไซต์หรือการส่งของผู้ใช้ใด ๆ รวมถึงมุมมอง ความคิดเห็น คำแนะนำ และคำแนะนำ มุมมอง ความคิดเห็น คำแนะนำ และคำแนะนำเหล่านี้ไม่ได้รับการรับรองโดย ProductNation.co และ ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต ProductNation.co จะไม่รับผิดชอบในเรื่องของความถูกต้อง ความเป็นกฎหมาย ความครบถ้วน ความทันสมัย หรืออื่น ๆ ของมุมมอง ความคิดเห็น คำแนะนำ และคำแนะนำดังกล่าว

 

7.5 เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ให้บริการ "ตามสภาพที่เป็น" โดยไม่มีเงื่อนไข การรับประกัน หรือเงื่อนไขอื่นใด

 

7.6 ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต ProductNation.co ขอปฏิเสธความรับผิดชอบทั้งหมดเกี่ยวกับการแทนที่ การรับประกัน ข้อผูกพัน และความรับผิดชอบในการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์หรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สามอื่น ๆ และข้อมูลที่ให้ไว้ในนั้น

 

7.7 ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามและบริษัทต่าง ๆ อาจปรากฏบนเว็บไซต์ เว็บไซต์ของบุคคลที่สามเหล่านี้ไม่ใช่ความรับผิดชอบของ ProductNation.co และ ProductNation.co ไม่รับผิดชอบต่อความพร้อมใช้งาน ความเหมาะสม ความน่าเชื่อถือ หรือเนื้อหาของเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกดังกล่าว และไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกับมุมมองที่แสดงภายในเว็บไซต์เหล่านั้น

 

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนตัว

8.1 ProductNation.co มุ่งมั่นที่จะปกป้อง (i) ความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ และ (ii) ความลับของข้อมูลที่ผู้ใช้ให้ไว้กับการใช้เว็บไซต์ อย่างไรก็ตาม ProductNation.co ไม่สามารถควบคุมการใช้ข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์โดยบุคคลที่สามได้

 

8.2 ProductNation.co ขอสงวนสิทธิ์ในการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์ โดยการใช้เว็บไซต์ คุณยินยอมให้มีการรวบรวมและใช้ข้อมูลนี้โดย ProductNation.co ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของเรา

 

ทั่วไป

9.1 คุณสามารถพิมพ์และเก็บสำเนาข้อกำหนดเหล่านี้ ซึ่งเป็นข้อกำหนดทั้งหมดระหว่างคุณและ ProductNation.co และแทนที่การสื่อสารหรือการโฆษณาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์

 

9.2 ข้อกำหนดเหล่านี้สามารถแก้ไขได้เฉพาะด้วยการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Involve Media เท่านั้น ProductNation.co อาจเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้ได้ทุกเมื่อ โดยมีผลทันทีและไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยการใช้งานเว็บไซต์ต่อไปหลังจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว คุณถือว่ายอมรับการแก้ไขในข้อกำหนดเหล่านี้

 

9.3 ข้อกำหนดเหล่านี้และการปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้จะอยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของประเทศมาเลเซีย และทั้งสองฝ่ายตกลงยินยอมให้อยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลของศาลมาเลเซียแต่เพียงผู้เดียว

 

9.4 คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างประเทศและท้องถิ่นทั้งหมดที่ใช้กับการใช้เว็บไซต์ในประเทศใด ๆ ที่คุณอยู่ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายและข้อบังคับควบคุมการส่งออก

 

9.5 คุณตกลงว่าเนื่องจากธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของเว็บไซต์และสิทธิในทรัพย์สินของ ProductNation.co ในเว็บไซต์ การที่คุณละเมิดข้อกำหนดฉบับนี้ ย่อมส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อเว็บไซต์ voucha.com.my ซึ่งไม่อาจเยียวยาได้ด้วยการชดใช้ค่าเสียหายเพียงอย่างเดียว ดังนั้นคุณยินยอมว่า เว็บไซต์ voucha.com.my มีสิทธิที่จะขอรับคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวหรือคำสั่งคุ้มครองถาวรตามคำวินิจฉัยของศาลที่มีอำนาจพิจารณา เพื่อให้คุณปฏิบัติตามบทบัญญัติของข้อกำหนดฉบับนี้

 

9.6 หากมีข้อกำหนดใดในข้อกำหนดเหล่านี้ที่ถูกประกาศว่าเป็นโมฆะ ผิดกฎหมาย หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ส่วนที่เหลือของข้อกำหนดเหล่านี้จะยังคงมีผลบังคับใช้และสามารถบังคับใช้ได้ในขอบเขตที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาต ในกรณีเช่นนี้ ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อแทนที่บทบัญญัติที่ไม่สามารถใช้บังคับได้ด้วยบทบัญญัติใหม่ที่มุ่งสู่ผลประโยชน์ที่ตั้งใจไว้ภายใต้บทบัญญัติที่ไม่สามารถใช้บังคับได้ ตามขอบเขตที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาต

 

9.7 การที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตามข้อกำหนดเหล่านี้ ไม่ได้บังคับใช้หรือดำเนินการตามเงื่อนไขใด ๆ ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ในบางครั้ง จะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ของฝ่ายนั้นที่จะบังคับใช้เงื่อนไขใด ๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้ในภายหลัง

 

9.8 ไม่มีฝ่ายใดจะต้องรับผิดชอบต่อความล่าช้าที่เกิดจากสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของฝ่ายนั้นที่สมเหตุสมผล โดยที่ฝ่ายที่ไม่ปฏิบัติตามได้ใช้ความพยายามที่สมเหตุสมผลเพื่อหลีกเลี่ยงหรือกำจัดสาเหตุของการไม่สามารถปฏิบัติตามได้ และกลับมาดำเนินการตามข้อกำหนดนี้ด้วยการจัดส่งที่สมเหตุสมผลเมื่อใดก็ตามที่สาเหตุนั้นถูกกำจัด

 

9.9 ไม่มีสิ่งใดในข้อกำหนดเหล่านี้ที่จะให้ประโยชน์ที่บังคับใช้ได้โดยตรงหรือโดยอ้อมหรือสิทธิในการดำเนินการใด ๆ ต่อต้าน ProductNation.co และบุคคลที่สามดังกล่าวจะไม่มีสิทธิ์บังคับใช้ข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้กับ ProductNation.co

 

9.10 หากคุณรู้สึกว่าเนื้อหาใด ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม น่ารังเกียจ หรืออาจเป็นการหมิ่นประมาท กรุณาติดต่อ ProductNation.co ผ่านทางหน้าติดต่อของเราโดยให้รายละเอียดครบถ้วนเกี่ยวกับลักษณะของการร้องเรียนของคุณและวัสดุที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียนนั้น