Welcome Citizen!

บันทึกตอนนี้เลย แล้วซื้อทีหลัง เราจะแจ้งคุณถ้าราคาลด

Welcome Citizen!

Setup your account or continue reading!

Settings

กบเหลาดินสออัตโนมติ

Description

ตัวนี้มาแบบเหมาะกับวัยทำงานที่ต้องการความรวดเร็วและความเนี๊ยบของอุปกรณ์เครื่องเขียน กบเหลาดินสอตัวนี้พร้อมจะทำงานเหลาดินสอให้คุณแบบอัตโนมัติแถมยังมีรูเหลาถึงสองขนาดให้คุณได้เลือก แค่กดเบา ๆ ก็เหลาดินสอให้คมได้ดังใจคุณกันแล้ว ใช้พลังงานจากถ่านขนาด AA 4 ก้อน รีวิวจากผู้ใช้จริง ใช้งานได้ดี ข้อดี ทำให้การเหลาดินสอง่ายขึ้น มีรูปให้เลือก 2 ขนาด ข้อเสีย ต้องใช้ถ่าน